Wat is staken nou precies

Coins zoals ADA die je bezit vertegenwoordigen een stukje van het netwerk waar ze onderdeel van uitmaken in proportie tot het totale netwerk. De mogelijkheid om je munten voor je te laten werken of renderen noemen ze ‘staken’ of ‘delegeren’, en dit principe is fundamenteel belangrijk voor hoe Cardano werkt omdat het een Proof-of-Stake (PoS) Protocol is. Er zijn twee manieren waarop je met je ADA meer ADA kunt verdienen, namelijk het delegeren van je munten naar een Stake Pool Operator (SPO) of zelf een Stakepool opzetten, onderhouden en promoten.

De hoeveelheid Stake (aantal munten die de pool kan gebruiken namens de mensen die delegeren) is cruciaal voor de manier waarop een pool opereert. Hoe meer stake een pool bevat, hoe groter de kans dat hij regelmatig geselecteerd word om een nieuw block toe te voegen aan de keten. Voor elk gemaakt block ontvangt de pool een beloning, die opgesplitst word in 3 delen.

 • Vaste kosten per epoch (5 dagen): 340 ADA, dat is het minimum dat het protocol naar de SPO stuurt, zodat serverkosten, internet, onderhoud en beveiliging betaald kunnen worden.
 • Een marge: dat is een klein percentage (meestal tussen de 1% en 5%) dat de SPO hier bovenop vangt. Dit word doorgaans gebruikt om de tijd, promotie, hulp verlenen aan menen die bij hem delegeren, te vergoeden.
 • Stake beloningen: Dat is wat er overblijft en verdeeld word over de mensen die in de pool zitten met hun Wallets.

Wat houd stake delegeren in?

Delegeren is het proces waarbij ADA bezitters hun aandeel van het netwerk (vertegenwoordigt door de munten die ze bezitten) bij een stakepool onderbrengen*. Op deze manier kunnen mensen die ADA bezitten hun deel van het netwerk laten bijdragen aan het verifiëren van transacties, het beveiligen van het netwerk en bijdragen aan het decentraliseren van de controle over dit systeem zónder dat ze zelf de skills, kosten of tijd hoeven te investeren om zelf een Stakepool te runnen. Voor hun proportionele aandeel in deze operatie worden ze naar rato beloond in ADA, die automatisch en zonder tussenkomst van de SPO terugvloeit in hun wallet. Compounding interest anyone?

*: Ik schrijf hier onderbrengen, maar die term klopt niet helemaal, je bent je munten nooit kwijt, ook worden ze niet voor een vaste periode gelocked o.i.d.) hier kom ik later op terug.

Waarom word je hiervoor beloond?

De spreiding van het netwerk is een factor die bijdraagt aan de stabiliteit en betrouwbaarheid hiervan, denk aan hoe banken rente belonen aan mensen die hun geld bij hen achterlaten, en met dat geld transactie maken en rendement behalen. Bij Cardano is dat niet het geval, in die zin dat de munten nooit onder de controle vallen van de SPO (de bank) maar te allen tijde in de wallet van de delegate blijven. De veiligheid is dus zo gewaarborgd en een SPO treed alleen op namens de delegates, niet in plaats van. De basis van het netwerk en de beloningsstructuren vinden hun oorsprong in wiskunde, economische theorie en speltheorie.

Wat is een stake pool?

Hiervoor al kort besproken is een stake pool een server, met hierop een speciaal soort programma en allerlei beveligingsmaatregelen die deelneemt aan een groot netwerk van inmiddles bijna 2000 computers wereldwijd die allemaal het Ouroboros Protocol draaien. Hierop bevinden zich alle ‘nodes’ van het Cardano netwerk. Deze SPO’s bezitten de technische kennis, de hardware en softwarekennis om de consistentie, beveiliging en uptime van een node te garanderen, hetgeen essentieel is om het Protocol succesvol te laten zijn.

Het Protocol gebruikt een kansberekeningsmechanisme om voor elke ‘slot’ (een kleine tijdseenheid in een epoch) een slotleader aan te wijzen die een block mag verifiëren/creëren. De kans dat een Pool geselecteerd word is proportioneel aan de hoeveelheid stake die delegates hebben toevertrouwd aan een pool (zie dit als zetels bij een partij) Elke keer als een pool geselecteerd word en succesvol een block produceert word deze daarvoor beloond en die beloning word verdeeld over de mensen die vertrouwen hebben geuit in de pool door hierin hun munten te delegeren/staken. Uit deze beloning betalen de SPO’s de kosten voor het leveren van de service, en de delegates krijgen een beloning voor het hebben van vertrouwen en deelnemen aan het beveiligen van het netwerk.

Hoe Selecteer je een pool?

Ongeacht de grootte van de pool (zolang deze niet gesatureerd is i.e. Meer dan 64 miljoen ADA bevat) heeft op jaarbasis dezelfde ROI (ongeveer 5-6%) uitgaande van optimale performance. Een kleine pool zo grotere rewards uitkeren, maar wat minder frequent, en een bijna gesatureerde pool zal vaker uitkeren, maar een kleinere hoeveelheid ADA, omdat deze met een groot aantal delegates gedeeld moet worden. Het selecteren van een pool gaat vrij eenvoudig voor de delegates, vanuit de hiervoor geschikte wallets, namelijk de Daedalus wallet, en de Yoroi wallet. Ook stake vanuit je ledger is mogelijk, hier volgt later een apart artikel over.

Ik stake via Binance of Adalite, dat is toch ook prima?

Opzich is staken altijd beter dan niet staken. Er zijn wel wat haken en ogen verbonden aan het staken via Binance of Adalite. Ten eerste dat de marges die zij hanteren vaak tegen de 6% liggen, en dat word betaald uit jouw rewards. Ten tweede zijn veel van hun pools niet gemicromanaged door SPO’s en dat resulteert al gauw in verzadigde pools, minder rewards en suboptimale staking. Wel gemakkelijk, maar daar betaal je voor. Als laatste, en dat is wellicht meer idealistisch, is dat het opereren van meerdere pools niet bijdraagt aan het echte diepere doel van decentralisatie. Als de Poolwhales zoals Binance, Adalite, Bloom, OnePercent etc. een groot marktaandeel krijgen is dat ongezond voor het ecosysteem. Vaak hebben deze bedrijven wel de resources om kort extra ROI te beloven in de hoop dat mensen hun ADA op de exchanges laten staan.

Ik doe hiermee een oproep om de controle te nemen over je eigen staking, en dat te plaatsen bij gedecentraliseerde single pool operators. Niet alleen voor de veiligheid, ook niet vanwege de rewards maar voor het bijdragen aan decentralisatie!

Wat kan mij dat opleveren?

Uiteindelijk de vraag die iedereen stelt, en begrijpelijk. Ik zal proberen hier zo ondubbelzinnig mogelijk antwoord op te geven. Zoals eerder gezegd levert staken je ongeveer 5 à 6% op jaarbasis op, dit is voor alle pools gemiddeld hetzelfde. Hier zijn wel uitzondering op te bedenken, daar ga ik op het einde nog even op in. Een pool van groot formaat zal regelmatig kleine beetjes uitkeren, en een pool die kleiner is soms een paar weken of maanden niks, en dan opeens 30% , dit heeft te maken met hoe het protocol de slotleaders selecteert, deels random, deels op hoeveelheid stake.

Het wisselen tussen verschillende pools kan heel veel uitmaken op de mate waarin je geluk of pech hebt. Het overwegende advies is dan ook, kies een pool, en blijf erbij, stel dat je na 3 maanden in pool A nog niets hebt ontvangen, en denkt: “ik ga weg, naar Pool B, want die had laatst 30% ROI”, dan verlaat je de pool die statistisch meer kans heeft op een goede return voor een pool die net zijn geluk gehad heeft. Dit word ook wel in een adem met de “gamblers fallacy” genoemd. De tijd die het kost om jouw stake actief te laten zijn zorgt ervoor dat je eigenlijk nooit “het geluk achterna” kunt gaan. Dit stimuleert je om duurzame stake keuzes maken.

Voor degenen die willen kun je de rewards calculator gebruiken die op de Cardano website staat. Een belangrijke opmerking is dat deze een schatting geeft op basis van een aantal aannames die die dus geen garanties geven, maar wel een realistisch beeld geven van de te verwachten ROI.

Tot slot:

Ik hoop dat er wat meer duidelijk is geworden over het hele proces van Staken, Proof of Stake en hoe dat binnen Cardano werkt. Voor vragen kun je altijd reageren onder dit artikel, ik zal uiteraard mijn best doen om dit zo vlot en volledig mogelijk te beantwoorden. Ook opbouwende kritiek en aanvullingen zijn welkom. Dit artikel is geenszins bedoeld als financieel advies, noch heeft het de intentie dat eruit te laten voortvloeien. Doe je onderzoek zelf en volledig, vraag hulp en wees kritisch.

Ben je overtuigd van het nut en de noodzaak van Staken van je ADA? Wees dan welkom in Stayk Pool.

Voor uitstekende guides check: https://viperstaking.com/ada-pools/daedalus-staking/

en https://viperstaking.com/ada-pools/yoroi-staking/

We zijn te vinden onder de Ticker: STAYK. Kun je ons niet vinden? Vraag dan gerust om hulp!

Bas @ Staykpool.

Lijst van afkortingen en begrippen

Er zijn veel termen gebruikt in dit artikel, en sommigen worden door elkaar gebruikt. Hieronder een korte index op volgorde van verschijning met een minimalistische uitleg van de begrippen.

 • ADA: Afkorting voor de Cryptocurrency op het Cardano Netwerk. Ook wel ada, $ADA of ada’s genoemd.
 • PoS: Proof of Stake, een manier van blockchainverificatie die waarde hecht aan de deelname van ADA in het netwerk. Tegenhanger is Proof of Work (PoW zoals BTC en ETH)
 • Epoch: Periode van 5 dagen binnen de chronologie van Cardano, in deze 5 dagen worden er blocks gemint door de verschillende pools op basis van het Ouroboros protocol.
 • Node: Knooppunt in het netwerk, een node is vaak een server of een set servers die opereren namens een Pool.
 • ROI: Return on Investment, m.a.w. Hoeveel kun je terugverwachten in relatie tot je investering.

Bronvermelding:

** ENGLISH VERSION **

What is staking?

Ada held on the Cardano network represents a stake in the network, with the size of the stake proportional to the amount of ada held. The ability to delegate or pledge a stake is fundamental to how Cardano works.

There are two ways an ada holder can earn rewards: by delegating their stake to a stake pool run by someone else, or running their own stake pool. The amount of stake delegated to a given stake pool is the primary way the Ouroboros protocol chooses who should add the next block to the blockchain, and receive a monetary reward for doing so.

The more stake is delegated to a stake pool (up to a certain point), the more likely it is to make the next block – and the rewards are shared between everyone who delegated their stake to that stake pool.

What is stake delegation?

Delegation is the process by which ada holders delegate the stake associated with their ada to a stake pool. It allows ada holders that do not have the skills or desire to run a node to participate in the network and be rewarded in proportion to the amount of stake delegated without the need for the SPO (Stake Pool Operator) to interfere, the protocol does this automatically, precisely and timely.

Why incentivise this?

Incentives are used to ensure the longevity and health of the Cardano network and ecosystem. The incentive mechanism is underpinned by scientific research that combines mathematics, economic theory, and game theory.

What is a stake pool?

Stake pools are run by stake pool operators. These are network participants with the skills to reliably ensure consistent uptime of a node, which is essential in ensuring the success of the Ouroboros protocol and the Cardano network as a whole.

The protocol uses a probabilistic mechanism to select a leader for each slot, who will be expected to create the next block in the chain. The chance of a stake pool node being selected as slot leader increases proportionately to the amount of stake delegated to that node. Each time a stake pool node is selected as a slot leader and successfully creates a block, it receives a reward, which is shared with the pool proportionate to the amount each member has delegated. Stake pool operators can deduct their running costs from the awarded ada, as well as specify a profit margin for providing the service.

How do i choose a stakepool?

Pools of every size (as long as they are not saturated) will average the same ROS if they have perfect performance (not missing blocks due to server issues) and fees. A smaller pool will divide bigger shares of the reward amongst its stakers (since there are fewer of them), but they will statistically get chosen to produce less blocks. A larger pool will mint more blocks but payout smaller rewards. These both even out to the same reward for a delegator.

Shelley Daedalus features a list of all participating stake pools directly via the UI, while Yoroi shows the same information via their Seiza blockchain explorer. These pools are ranked and color-coded to help stakeholders make the best decision about where to delegate their stake.

Im staking on Binance already, so thats cool right?

Staking always is better then not staking, thats true. However, theres a few hickups and risks associated with the ease of an exchanges stakingprograms. First of all, the margins they deploy hover around 6% wich is almost always more then with a Single Pool Operator. This comes directly out of your potential rewards as a delegate. Secondly, most of their pools are poorly managed, due to being too many, that they are oversaturated, directly eating into your rewards as well, because more stakers mean mor dilution of rewards, with hardly extra to share from. You pay for the ease. And last, but certainly not least: Your actively hurting the fdeepr goal of decentralisation by staking with these large pool clusters (like Binance, Adalite, Bloom, Onepercent etc.) If voting becomes mainstream, we dont want the biggest guys to neccesarily have the loudest voice.

I herby place a Call to Action to everyone that holds their stakable coins in an exchange to move them, not just for safety, not just for rewards, but for the goal of decentralization!

You can use the rewards calculator to get an idea of how much you will earn in rewards. It’s important to note that the calculator produces only reward estimates and shouldn’t be considered definitive or a guarantee of reward amounts. In the future, we will likely test different parameters that may affect reward margins. Amounts calculated are therefore subject to change, but represent a realistic and sensible level of return.

I hope I’ve managed to clarify some of the questions you might have had on staking with Cardano, the prooff os stake concept and how that works within cardano. For questions, please feel free to leave a comment below, I’ll answer as swiftly as I can. And as always, this is not financial advice, please do your own research and make weighted decisions.

Are you convinced of your chances to benefit from staking your ADA? Feel welcome to stake within Stayk Pool.

Find us in Daedalus or Yoroi under the Ticker: STAYK. Trouble locating us? We are happy to help!

For excellent guides check: https://viperstaking.com/ada-pools/daedalus-staking/

en https://viperstaking.com/ada-pools/yoroi-staking/

Bas @ Stayk Pool

Sources:

56 thoughts on “Wat is staken nou precies

 1. Pingback: viagra-50mg

 2. Pingback: buy an essay online

 3. Pingback: best writing paper

 4. Pingback: essay proofreading service

 5. Pingback: buy essay online

 6. Pingback: help with college essay

 7. Pingback: roman online pharmacy reviews

 8. Pingback: ambien mexican pharmacy

 9. Pingback: pharmacy online clomid

 10. Pingback: pharmacy guild australia codeine

 11. Pingback: on line pharmacy

 12. Pingback: buy liquid tadalafil

 13. Pingback: buy viagra without prescription

 14. Pingback: viagra 120 mg

 15. Pingback: cheaper alternative to cialis

 16. Pingback: when does cialis patent expire

 17. Pingback: tadalafil medication

 18. Pingback: viagra purchase australia

 19. Pingback: generic viagra 100

 20. Pingback: viagra soft 100mg online canadian pharmacy

 21. Pingback: viagra uk

 22. Pingback: sulfamethoxazole tmp ds tablet side effects

 23. Pingback: metronidazole au

 24. Pingback: splitting valtrex

 25. Pingback: furosemide po

 26. Pingback: semaglutide injection dose

 27. Pingback: nausea with rybelsus

 28. Pingback: is lexapro a maoi

 29. Pingback: gabapentin laborkontrolle

 30. Pingback: azithromycin vs cephalexin

 31. Pingback: ciprofloxacin and amoxicillin

 32. Pingback: ddavp teszt von willebrand

 33. Pingback: how long does it take for contrave to work

 34. Pingback: diltiazem 180 mg

 35. Pingback: flexeril muscle relaxer

 36. Pingback: voltaren diclofenac

 37. Pingback: what is augmentin

 38. Pingback: aspirin chemical formula

 39. Pingback: aripiprazole side effects weight gain

 40. Pingback: how long does it take ashwagandha to work

 41. Pingback: bupropion naltrexone weight loss reviews

 42. Pingback: augmentin dose for sinusitis

 43. Pingback: baclofen pump for cerebral palsy

 44. Pingback: protonix nursing implications

 45. Pingback: repaglinide with metformin

 46. Pingback: ezetimibe and simvastatin tablets

 47. Pingback: semaglutide yerba mate

 48. Pingback: abilify antipsychotic

 49. Pingback: robaxin contraindications

 50. Pingback: acarbose duration

 51. Pingback: amitriptyline 5mg

 52. Pingback: voltaren gel not absorbed into bloodstream

 53. Pingback: what decongestant can i take with venlafaxine

 54. Pingback: actos voluntarios-yahoo

 55. Pingback: natural synthroid

 56. Pingback: tizanidine 4 mg

Comments are closed.